Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 365/TCHQ-KTTT về thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 365/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TCHQ-KTTT
V/v thanh khoản hợp đồng SXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4223/HQTP-NV ngày 15/12/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong quá trình thanh khoản hợp đồng gia công của Công ty 28.1, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty 28 đứng tên trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu SXXK, sau đó Công ty 28 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 28.1, toàn bộ công nợ của Công ty 28 được bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên 28.1 thì sau khi chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên 28.1 có trách nhiệm thông báo với cơ quan hải quan để cơ quan hải quan theo dõi công nợ theo tên Công ty mới.

- Sau khi nguyên liệu nhập khẩu đã được đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu thì cơ quan hải quan căn cứ điểm 5.2.1 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để xét hoàn thuế (không thu thuế). Trong hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế phải có công văn thông báo việc chuyển đổi của Công ty TNHH một thành viên 28.1 và biên bản bàn giao các hợp đồng và tờ khai nhập khẩu nguyên liệu chưa thanh khoản của Công ty 28 cho Công ty TNHH một thành viên 28.1.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT(2); KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 365/TCHQ-KTTT ngày 16/01/2007 về thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104