Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3635/BCT-KH về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3635/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Thị Tuyết Hoa
Ngày ban hành: 05/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3635/BCT-KH
V/v nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời đề nghị của Tổng cục Hải quan nêu tại công văn số 1773/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 4 năm 2008 về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam;

Căn cứ vào Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ vào Thông tư số 13/2006/TT-BTM ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Bộ Công Thương (trước đây là Bộ thương mại) hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của Nhà thầu trong nước và Nhà thầu nước ngoài qui định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các qui định trên, nhóm nhà thầu nước ngoài bao gồm:

1- Nhà thầu trúng thầu cung cấp thiết bị máy móc đơn thuần, không phải thực hiện xây dựng (gọi tắt là xây lắp):

Theo qui định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTM dẫn trên, nhà thầu trúng thầu thực hiện các thủ tục nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất phương tiện phục vụ cho việc lắp đặt máy móc, thiết bị đã được trúng thầu thực hiện khai báo trực tiếp tại cơ quan Hải quan.

2- Nhà thầu trúng thầu xây lắp công trình tại Việt Nam, bao gồm cả thi công xây dựng công trình và lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án:

Trong trường hợp này, nhà thầu nước ngoài trúng thầu xây dựng dự án tại Việt Nam phải xin Giấy phép thầu tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục nhập khẩu tạm nhập - tái xuất hàng hoá phục vụ thi công, lắp đặt tại dự án trúng thầu theo qui định tại Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg dẫn trên, cụ thể kế hoạch nhập khẩu tạm nhập - tái xuất phương tiện, hàng hoá thực hiện dự án của nhà thầu phải được Bộ Công Thương phê duyệt bằng văn bản.

3- Về ý kiến của Tổng cục Hải quan nêu tại công văn số 456/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 01 năm 2008, Bộ Công Thương đã có văn bản số 0334/BCT-KH ngày 10 tháng 01 năm 2008 gia hạn kế hoạch nhập khẩu hàng hoá thi công dự án Đại lộ Đông Tây - thành phố Hồ Chí Minh (xin sao gửi kèm theo).

Bộ Công Thương xin có mặt số ý kiến trên để Tổng cục Hải quan tham khảo./.   

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Tuyết Hoa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 3635/BCT-KH
Re: Importing goods and equipments of the contractor who wins the contract in Vietnam

Hanoi, May 05, 2008

 

To: Customs General Department

Replying the suggestion of Customs General Department mentioned in the official correspondence no. 1773/TCHQ GSQL dated 18th April 2008 on importing goods and equipments of the contractor who wins the contract in Vietnam;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3635/BCT-KH về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112