Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3545/TM-ĐT ngày 09/09/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ51

Số hiệu: 3545/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 09/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3545/TM-ĐT
v/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư  trong nước theo NĐ 51

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Công ty đường quảng ngãi (địa chỉ Thị xã Quảng Ngãi)

 

Trả lời công văn số 2152/BNN-CBNLS ngày 12/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị Bộ Thương mại tiếp tục giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho Công ty Đường Quảng Ngãi số nguyên liệu sản xuất bia (malt và hoa houblon) cho năm thứ hai của dự án đầu tư mở rộng công suất Nha máy Bia Quảng Ngãi, công văn số 327/ĐQN-XNK ngày 31/7/2002 của Công ty Đường Quảng Ngãi về việc trên;

- Căn cứ Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Danh mục A,B,C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định 176/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất trong 5 năm đầu;

- Căn cứ thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 và Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính về miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu;

- Căn cứ Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 6823 BKH/DN ngày06/11/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Đường Quảng Ngãi-Bộ NN và PTNT;

- Căn cứ bản kê chi tiết định mức nguyên liệu nhập khẩu sử dụng cho sản xuất bia của Công ty số 329/ĐQN-XNK ngày 31/7/2002 đã được xác nhận của Cục chế biến Nông lâm sản và ngành nghề nông thôn thuộc Bộ NN và PTNN xác nhân;

- Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4/5/2000 của Bộ KH và ĐT ban hành Danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Công ty Đường Quảng Ngãi được miễn thuế nhập khẩu 02 loại nguyên liệu, (nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất phù hợp định mức sản xuất trị giá nhập khẩu nguyên liệu khoảng 1.199.565 USD Danh mục và định mức nguyên liệu như phụ lục đính kèm.

2- Chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất tại Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Bia Quảng Ngãi, không miễn thuế với số nguyên liệu đưa ra các cơ sở khác để gia công. Nguyên liệu sản xuất miễn thuế nêu trên tuyệt đối không được nhượng bán kinh doanh .

3- Số lượng nguyên liệu được xác nhận miễn thuế nêu trên có thời hạn áp dụng từ 01/10/2002 đến 31/12/2003. Không gia hạn thực hiện nhập khẩu đối với số nguyên liệu đã được xác nhận miễn thuế nhập khẩu tại công văn số 4772/TM-ĐT ngày 23/11/2001.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2003./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3545/TM-ĐT ngày 09/09/2002 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho dự án đầu tư trong nước theo NĐ51

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status