Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3518/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3518/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 27/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3518/VPCP-KTTH
V/v bình ổn thị trường phân bón

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 3320/BCT-CNNg ngày 24 tháng 4 năm 2008 báo cáo nội dung và kết quả làm việc giữa Bộ Công Thương với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội phân bón Việt Nam và các cơ quan liên quan về các giải pháp bình ổn thị trường phân bón năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai các dự án cải tạo toàn tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội và đầu tư mới tuyến đường sắt Hải Phòng-Đình Vũ-Nhà máy DAP nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu thụ phân bón trong nước.

2. Về nhãn hàng hóa phụ bằng tiếng Việt đối với phân bón u rê nhập khẩu: yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&CN, NN&PTNT;
- Hiệp hội phân bón Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3518/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112