Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu hàng hoá vào KCX

Số hiệu: 3489/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3489/TCHQ-GSQL
V/v  Xuất khẩu hàng hoá vào KCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại
(473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 219/KV-KD ngày 31/7/2006 của quý Công ty về việc xuất khẩu hàng hoá vào Khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại thì mặt hàng cao su không thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và xuất nhập khẩu có điều kiện, do đó doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại và Bộ quản lý chuyên ngành.

2. Theo quy định tại Nghị định số 36/CP ngày 24/01/1997 của Chính phủ và  Điều 28 Luật Thương mại thì cao su do Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh đưa vào giao cho doanh nghiệp trong khu chế xuất Linh Trung là xuất khẩu hàng vào khu chế xuất. Vì vậy, việc làm thủ tục hải quan  đối với hàng hoá này thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa từ nội địa vào khu chế xuất, không làm thủ tục theo xuất nhập khẩu tại chỗ.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu hàng hoá vào KCX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213