Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3411/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3411/TM-KHĐT
V/v TXTN thiết bị đi sửa chữa

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Vật tư Bưu điện I – COKYVINA

 

Trả lời đề nghị của Công ty Vật tư Bưu điện I - COKYVINA tại văn bản số 860/NV ngày 9 tháng 7 năm 2004 về tạm xuất, tái nhập thiết bị hỏng đi sửa chữa; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Công ty Vật tư Bưu điện I (Cokyvina) được tạm xuất thiết bị hỏng của hệ thống VOIP ra nước ngoài để sửa chữa bảo dưỡng (chi tiết như danh mục kèm theo).

Sau khi sửa chữa xong (trong vòng 6 tháng kể từ ngày tạm xuất) Công ty được tái nhập thiết bị này để sử dụng.

Việc tạm xuất, tái nhập thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/3/2005.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

 

 

Shipped per:

Description

Senal No

Q'ty

Unit price (EUR)

Amount (EUR)

Remark

Card

CN +/R5058224

01

197 EUR

197 EUR

 

Card

CN +/R5058223

01

197 EUR

197 EUR

 

Carrd

CN +/R5068989

01

197 EUR

197 EUR

 

Module

CN +/R5039647

YBPQ010559

01

197 EUR

197 EUR

 

 

Total

03

 

788 EUR

 

Price of incommerciaf value.

Value for customs clearance purpose only

FOR COKYVINA

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tường Duy Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3411/TM-KHĐT ngày 16/07/2004 ngày 16/07/2004 của Bộ Thương mại về việc TXTN thiết bị đi sửa chữa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.087

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128