Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3404/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Số hiệu: 3404/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3404/VPCP-KG
V/v: Triển khai thực hiện 2 Quyết  định của Thủ tướng Chính phủ về  Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và công nghệ

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1622/BKHCN-TĐC ngày 11 tháng 5 năm 2006) về triển khai thực hiện Quyết định số 444/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong Thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 26 tháng 5 năm 2004 và Quyết định số 114/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong Thương mại ngày 26 tháng 5 năm 2004, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm yêu cầu:

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định tại 2 Quyết định nói trên theo chức năng, thẩm quyền đã được phân công để chuẩn bị tốt, đầy đủ các điều kiện thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) khi tham gia Tổ chức WTO. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2006 về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ và các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP, Ban XDPL,
Các Vụ: QHQT, KTTH, NC, CN, TH; NN;
- Lưu: VT, KG (5)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3404/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209