Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3400/TM/KH-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 15/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3400/TM/KH-ĐT
V/v Nhập khẩu đường tinh luyện phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị

 

Trả lời đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu tại công văn số 1282/UB-TM ngày 06 tháng 7 năm 2004 về việc cho phép Công ty TNHH Chaichareon Việt - Thái nhập khẩu đường tinh luyện phục vụ sản xuất, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại văn bản số 1289/BNN-CB ngày 08 tháng 6 năm 2004 về sản lượng đường tồn kho (xin sao gửi kèm theo), trước mắt, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Chaichareon Việt - Thái liên hệ với các Doanh nghiệp sản xuất trong nước để mua đường tinh luyện phục vụ sản xuất sản phẩm của Công ty, không nhập khẩu.

Trường hợp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến khác so với nội dung nêu tại văn bản số 1289/BNN-CB dẫn trên, Bộ Thương mại sẽ có thông báo sau.

Trân trọng.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3400/TM/KH-ĐT ngày 15/07/2004 ngày 15/07/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu đường tinh luyện phục vụ sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!