Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 34/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh mục đích sử dụng khoản vay thương mại của Dự án xi măng Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 34/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 34/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh mục đích sử dụng khoản vay thương mại của Dự án xi măng Tây Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (tại công văn số 15110/BTC-TCĐN ngày 11 tháng 12 năm 2008) về việc điều chỉnh mục đích sử dụng khoản vay thương mại của Dự án xi măng Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Bộ Tài chính ký Thư chấp thuận điều chỉnh mục đích sử dụng khoản vay thương mại để thanh toán khoản hỗ trợ cho nhà thầu EPC của dự án xi măng Tây Ninh như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 15110/BTC-TCĐN nêu trên. Việc hỗ trợ cụ thể do Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ; Tư pháp, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Cty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý; các Vụ: KTN, QHQT, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 34/VPCP-KTTH về việc điều chỉnh mục đích sử dụng khoản vay thương mại của Dự án xi măng Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172