Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3370/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3370/VPCP-CN
V/v quản lý chất lượng mô tô, xe gắn máy dưới 50m3 và xe máy điện

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Tài chính,
Thương mại, Khoa học và công nghệ, Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 808/GTVT-ĐKVN ngày 01 tháng 3 năm 2004), ý kiến các Bộ: Công nghiệp (công văn số 2444/CV-CLH ngày 19 tháng 5 năm 2004), Thương mại (công văn số 1782/TM-PC ngày 19 tháng 4 năm 2004), Khoa học và công nghệ (công văn số 868/BKHCN-TĐC ngày 19 tháng 4 năm 2004), Công an (công văn số 631/C11 (C26) ngày 26 tháng 4 năm 2004), Tài chính (công văn số 4512 TC/CST ngày 28 tháng 4 năm 2004), về việc quản lý chất lượng mô tô, xe gắn máy dưới 50m3 và xe máy điện, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2004 tổng số bộ linh kiện động cơ xe gắn máy dưới 50cm3 đã nhập khẩu sau ngày 6 tháng 8 năm 2003 theo các Hợp đồng đã ký trước thời điểm có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 3792/VPCP-CN ngày 6 tháng 8 năm 2003.

2. Trước mắt, chưa thực hiện việc đăng kiểm chất lượng đối với loại xe máy điện, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn và chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết cho việc kiểm tra, thử nghiệm và quản lý chất lượng loại xe này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3370/VPCP-CN ngày 02/07/2004 ngày 02/07/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng mô tô, xe gắn máy dưới 50cm3 và xe máy điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!