Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3369/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3369/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3369/TCHQ-TXNK
V/v thuế NK tạo TS cố định

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hyundai Aluminum VINA.
(Đường B2, khu B, khu Công nghiệp phô nôi A,huyện Văn Lâm,Hưng Yên)

Trả lời công văn số 12 ngày 12/06/2012 của Công ty cổ phần Hyundai Aluminum VINA về việc thuế nhập khẩu theo danh mục miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cău cứ theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ; Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì đối tượng miễn thuế để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư là: Hàng hóa của dự án do chủ đầu tư dự án trực tiếp nhập khẩu; Các trường hợp thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sáu cố định nhưng không nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài mà được phép tiếp nhận hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác chuyển nhuợng tại Việt Nam thì doanh nghiệp tiếp nhận được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời không truy thu thụế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng hàng hóa, với điều kiện giá chuyển nhượng không bao gồm thuế nhập khẩu; Trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu ủy thác trúng thầu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặc trúng thầu theo quyết định trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) để cung cấp cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàug hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu. Do đó không có quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị, các phương tiện vận chuyển. . .do doanh nghiệp cho thuê tài chính trực tiếp nhập khẩu để nhằm mục đích cho thuê.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Hyundai Aluminum VINA biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3369/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231