Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3366/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3366/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3366/VPCP-KTTH
V/v bình ổn thị trường trong nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 3950/BCT-TTTN ngày 14 tháng 5 năm 2008, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 13/BC-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2008 về việc thực hiện kiềm chế tăng giá, bình ổn thị trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp về chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 3218/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy mạnh thi công xây dựng các nhà máy xi măng để sớm đưa vào hoạt động, tăng nguồn cung cho thị trường, góp phần vào việc bình ổn thị trường xi măng trong nước.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty vận tải thủy ưu tiên bố trí đủ phương tiện để vận chuyển clinker, xi măng từ Bắc vào Nam, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu thụ xi măng của các công trình xây dựng tại địa bàn này nếu xảy ra tình trạng thiếu nguồn cục bộ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, duy trì cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng biện pháp xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TKBT, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). 85

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3366/VPCP-KTTH về việc bình ổn thị trường trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30