Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3334/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3334/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 613/HQLA-NV ngày 14/7/2005 của Cục Hải quan Long An về việc làm thủ tục hải quan cho các loại hình xuất nhập khẩu thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho-Tiền Giang thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao qui định tại Quyết định số 415/TCHQ/QĐ/TCCB ngày 6/03/2003 của Tổng cục Hải quan, không hạn chế loại hình xuất nhập khẩu.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu có vận tải đơn ghi cảng đích là cảng Mỹ Tho nhưng tàu nhập cảnh tại các cảng TP. Hồ Chí Minh sau đó chuyển về cảng Mỹ Tho: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ/GSQL ngày 14/7/2005 của Tổng cục Hải quan.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2527/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2005 của Tổng cục Hải quan. Đối với hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh nếu phát hiện có sự bất hợp lý, doanh nghiệp có thể lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế thì không làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan Long An nghiên cứu kỹ các qui định hiện hành để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Lưu: VT, GSQL (2).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3334/TCHQ/GSQL ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục hải quan cho các loại hình xuất nhập khẩu thuộc địa bàn quản lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!