Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3333/TCHQ-GSQL về C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3333/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3333/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 5597/BCT-XNK ngày 09/6/2010 và ý kiến tại Phiên họp nhóm xuất xứ lần thứ 18 tại Nam Ninh Trung Quốc từ ngày 23/3 - 25/3/2009 về việc Trung Quốc phát hành C/O mẫu E có mặt sau (phần hướng dẫn) ghi bằng tiếng Anh từ ngày 01/4/2010. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấp nhận C/O mẫu E do Trung Quốc phát hành có mặt sau ghi bằng tiếng Anh từ ngày 01/4/2010 để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ASEAN - Trung Quốc, việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm thời không chấp nhận cho hưởng ưu đãi theo Hiệp định ASEAN - Trung Quốc đối với các lô hàng xuất trình C/O mẫu E có mặt sau ghi bằng tiếng Trung Quốc kể từ ngày 01/7/2010.

3. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành ngay việc rà soát và thống kê lại các C/O mẫu E có mặt sau ghi bằng tiếng Trung Quốc kể từ ngày 01/4/2010 mà cơ quan Hải quan đã cho hưởng ưu đãi theo Hiệp định ASEAN - Trung Quốc để chờ xử lý thuế sau khi xem xét kết quả đàm phán tại Phiên họp nhóm xuất xứ ASEAN - Trung Quốc diễn ra từ ngày 28 - 30/6/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo đến các Cục Hải quan tỉnh thành phố biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Công thương (Vụ XNK) để phối hợp.
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3333/TCHQ-GSQL về C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49