Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3322/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3322/TCT-DNK
V/v: chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH SAN Vi
(181/4 Trần Kế Xương, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02 ngày 18/6/2005 của Công ty hỏi về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty mua dây kéo YKK sau đó ký hợp đồng mua bán cho Công ty của Nhật Bản nhưng hàng được giao tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 và Điểm 1 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 0% áp dụng đối với: … Hàng hóa do doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất bán cho nước ngoài nhưng hàng hóa được giao cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài (gọi tắt là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ) để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu…”

Theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ phải là hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty SANVI không trực tiếp sản xuất mà mua hàng hoá của doanh nghiệp trong nước (Nhà máy sản xuất dây kép YKK) sau đó ký hợp đồng bán cho Công ty ở Nhật Bản, hàng được giao cho một Công ty ở Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài để tiếp tục làm phụ liệu gia công hàng hóa xuất khẩu cho Công ty Nhật Bản thì số hàng hóa nói trên không đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% cũng như không đủ điều kiện để được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Do đó, Công ty phải tính và nộp thuế GTGT khi bán số hàng hóa nói trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3322/TCT-DNK ngày 27/09/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với trường hợp của Công ty mua dây kéo YKK sau đó ký hợp đồng mua bán cho Công ty của Nhật Bản nhưng hàng được giao tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!