Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 325/VPCP-VX về việc ngôn ngữ ghi nhãn thuốc nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 325/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 25/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 325/VPCP-VX
V/v: ngôn ngữ ghi nhãn thuốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Về kiến nghị của Bộ Y tế (công văn số 9590/YT-QLD ngày 22 tháng 12 năm 1999) về việc sử dụng ngôn ngữ ghi nhãn thuốc nhập khẩu, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Bộ Y tế thực hiện như đề nghị tại công văn số 9590/YT-QLD ngày 22 tháng 12 năm 1999 về việc sử dụng ngôn ngữ ghi nhãn thuốc nhập khẩu; song Bộ cần quy định rõ bản hướng dẫn tiếng Việt sử dụng thuốc nước ngoài nhập khẩu phải đáp ứng các nội dung bắt buộc của nhãn mác hàng hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 (bao gồm các Điều: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- Các Bộ: Thương mại, Ngoại giao,
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các Vụ: QHQT, KTTH, TH, TTTTBC,
- Lưu: VX (3), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 325/VPCP-VX về việc ngôn ngữ ghi nhãn thuốc nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231