Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3232/VPCP-KTTH về việc giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3232/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3232/VPCP-KTTH
V/v giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp

Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6081/BTC-TCNH ngày 27 tháng 4 năm 2009) về việc giao cho Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (bao gồm cả hoạt động kinh doanh casino), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, đồng ý giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg,
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, PL, QHQT, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTTH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3232/VPCP-KTTH về việc giao Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.243
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16