Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3222/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3222/TCT-ĐTNN
V/v: hạch toán đối với Khoản tiền chi hỗ trợ tiếp thị, khuyến mại

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 
Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Liwayway Việt Nam
 

Trả lời công văn số 285/CV-LWW ngày 10/8/2005 của Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Việt Nam về việc hạch toán đối với Khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các Đại lý Công ty, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Luật thuế TNDN, Luật thuế GTGT, hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT ngày 3/6/2003 của Bộ Tài chính, thì: đối với các Khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay khuyến mại, hoa hồng bằng tiền cho các Đại lý của Công ty thì Công ty phải căn cứ vào hợp đồng khuyến mại hay hỗ trợ cho Đại lý được ký kết giữa 2 bên, Quy chế kinh doanh của Công ty về chính sách khuyến mại hay hỗ trợ khách hàng đối với các Đại lý để lập chứng từ chi tiền, ghi rõ là Khoản chi khuyến mại hay hỗ trợ bán hàng. Chứng từ chi phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi phải chịu trách nhiệm đối với Khoản chi này thì Khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theo mức thống kê đã được quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 (đối với năm tài chính 2003) và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính (đối với năm tài chính 2004).

Đơn vị nhận được Khoản chi này phải viết phiếu thu tiền và phải hạch toán vào thu nhập khác để tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương khẩn trương thực hiện việc quyết toán thuế năm 2003 đối với Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway Việt Nam theo tinh thần trên đây. Nếu còn có vướng mắc gì thì Cục thuế báo cáo Tổng cục để hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu: VT ,ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3222/TCT-ĐTNN ngày 16/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc hạch toán đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay khuyến mại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.838

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!