Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3167/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3167/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT hộ cá thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2506 CV/CT-THDT ngày 27/6/2005 của Cục Thuế V/v đề nghị Tổng cục Thuế cho ý kiến chỉ đạo về xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn cho hộ kinh doanh cá thể; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế trong năm 2004 Cục Thuế đã hoàn thuế GTGT cho các hộ kinh doanh, thời Điểm số thuế hoàn phát sinh là năm 2003 và năm 2004; tổng số thuế đã hoàn là 218.985.431 đồng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xử lý số thuế đã hoàn như sau:

- Số thuế đã hoàn phát sinh của năm 2003 thì không hồi tố; vì thời Điểm Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng chưa có quy định cụ thể về Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Số thuế đã hoàn phát sinh trong năm 2004 thì phải xử lý theo công văn số 1807 TCT/DNK ngày 13/6/2005 của Tổng cục Thuế, không hoàn thuế GTGT đối với đối tượng là hộ kinh doanh cá thể.

- Số thuế đã hoàn này phải được thu hồi hoặc cho hộ kinh doanh cá thể kê khai nộp lại dần theo số thuế phát sinh hàng tháng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3167/TCT-DNK ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc chỉ đạo về xử lý tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn cho hộ kinh doanh cá thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!