Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3166/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 13/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3166/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT hộ cá thể

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10189/CT-THDT ngày 29/8/2005 của Cục Thuế V/v hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho hộ kinh doanh cá thể; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về xử lý số thuế GTGT đã hoàn cho hộ kinh doanh:

Theo báo cáo của Cục Thuế trong năm 2004 Cục Thuế đã hoàn thuế GTGT cho 27 hộ kinh doanh với số thuế đã xét hoàn là: 5.147.890.146 đồng, năm 2005 đã xét hoàn thuế GTGT cho 19 trường hợp với số thuế đã xét hoàn là 4.191.389.520 đồng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xử lý số thuế đã hoàn như sau:

- Số thuế đã hoàn phát sinh của năm 2003 thì không hồi tố; vì thời điểm Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng chưa có quy định cụ thể về điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Số thuế đã hoàn phát sinh trong năm 2004 thì phải xử lý theo công văn số 1807 TCT/DNK ngày 13/6/2005 của Tổng cục Thuế, không hoàn thuế GTGT đối với đối tượng là hộ kinh doanh cá thể.

Số thuế đã hoàn này phải được thu hồi hoặc cho hộ kinh doanh cá thể kê khai nộp lại dần theo số thuế phát sinh hàng tháng.

2- Trường hợp hộ sản xuất kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp tư nhân, nếu hộ kinh doanh cá thể có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết chuyển tiếp cho doanh nghiệp tư nhân thì không xét hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể chuyển cho DNTN khi doanh nghiệp tư nhân lập hồ sơ hoàn thuế và đề nghị xét hoàn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3166/TCT-DNK ngày 13/09/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho hộ kinh doanh cá thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!