Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3090 TC/TCT ngày 01/04/2002 của Bộ Tài chính về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Số hiệu: 3090TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 01/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3090 TC/TCT
V/v: Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, Tổng cục Thuế đã chấp thuận cho hơn 1500 tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn tự in của các doanh nghiệp đã thúc đẩy nêu cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in đã chủ động trong việc lập kế hoạch sử dụng hóa đơn, góp phần cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong lĩnh vực bán hàng, quản lý và hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Hóa đơn tự in được in tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ rõ ràng; có biểu tượng, khi cần đối chiếu, xác minh hóa đơn được thực hiện dễ dàng, thuận lợi; hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm như mua, bán hóa đơn không đúng quy định.

Để mở rộng việc sử dụng hóa đơn tự in tại các doanh nghiệp; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW xem xét, duyệt mẫu hóa đơn tự in của các tổ chức, cá nhân kinh doanh có trụ sở chính tại địa phương.

Mẫu hóa đơn tự in phải có đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản như: Ký hiệu, số hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán, in theo văn bản số:...ngày... tháng... năm... của Cục Thuế và tên đơn vị được chỉ định in hóa đơn. Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể được đưa vào mẫu hóa đơn. Nếu tổ chức, cá nhân cần sử dụng hóa đơn song ngữ thì phải in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau. Hóa đơn phải có ít nhất 02 liên: Liên 1 lưu ở cuống quyển hóa đơn, liên 2 giao cho người mua hàng.

Trước khi duyệt mẫu hóa đơn tự in và chấp thuận bằng văn bản, cơ quan thuế phải kiểm tra cụ thể một số nội dung thuộc về doanh nghiệp: địa chỉ, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

2- Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn tự in và việc quản lý hóa đơn tự in của các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quyết định số 31/2001/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Chế độ Quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và kèm theo giấy phép kinh doanh.

Trường hợp các Tổng công ty, công ty đăng ký sử dụng hóa đơn theo mẫu thống nhất cho các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc tại các địa phương khác nhau trong cả nước thì Cục Thuế địa phương nơi có trụ sở chính của Tổng công ty, công ty thực hiện duyệt mẫu và thông báo mẫu cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố khác để có căn cứ theo dõi, quản lý việc đăng ký sử dụng hóa đơn của các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc.

3- Việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của các tổ chức, cá nhân với Cục Thuế được thực hiện theo từng lần in hóa đơn bao gồm: ký hiệu, số lượng hóa đơn, từ số.... đến số.... Ký hiệu và số hóa đơn của lần in tiếp sau phải in tiếp tục ký hiệu và số hóa đơn cuối cùng của lần in trước.

Trước khi sử dụng, tổ chức, cá nhân đã đăng ký tự in hóa đơn phải thông báo công khai mẫu hóa đơn, thời gian đưa mẫu hóa đơn ra sử dụng với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hóa đơn và dán mẫu hóa đơn công khai tại trụ sở, nơi bán hàng, nơi giao dịch.

4- Căn cứ danh sách các nhà in đã được Tổng cục Thuế chỉ định in hóa đơn cho các tổ chức, cá nhân (có danh sách kèm theo), nếu địa phương nào chưa có nhà in được Tổng cục Thuế chỉ định in hóa đơn tự in cho các tổ chức, cá nhân thì Cục Thuế hướng dẫn nhà in có công văn đề nghị Tổng cục Thuế chấp nhận. Thủ tục đăng ký với Tổng cục Thuế để được chỉ định in hóa đơn gồm có:

- Công văn đề nghị cam kết việc tổ chức in hóa đơn.

- Báo cáo thiết bị và năng lực in hiện có.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao).

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành in (Bản sao).

5- Nhà in in hóa đơn của các tổ chức, cá nhân chỉ được in hóa đơn khi có văn bản chấp thuận của cơ quan Thuế, khi in phải có hợp đồng và ghi rõ số lượng hóa đơn in, ký hiệu, số hóa đơn, mẫu hóa đơn in đúng mẫu đã được duyệt, trường hợp có thay đổi các chỉ tiêu, bổ sung lôgô... phải có công văn chấp thuận của cơ quan Thuế; sau khi in phải thanh lý hợp đồng và thanh hủy bản in. Trường hợp cần giữ lại bản in thì Nhà in và tổ chức, cá nhân in hóa đơn phải lập biên bản, niêm phong và lưu giữ tại Nhà in.

6- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW phải tổ chức mở sổ sách theo dõi, quản lý các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (theo mẫu đính kèm), quản lý mẫu hóa đơn tự in của các doanh nghiệp chặt chẽ theo quy định, đồng thời gửi mẫu hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã in và đã đăng ký sử dụng (bản photocopy) về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để theo dõi.

Hàng quý lập báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) danh sách các đơn vị được Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW duyệt mẫu hóa đơn tự in và biến động tại địa phương vào 10 ngày đầu quý sau (theo mẫu đính kèm).

7- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần thông báo và có hướng dẫn, để các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn tại địa phương biết thực hiện, bố trí cán bộ quản lý việc sử dụng hóa đơn tự in và mở sổ theo dõi, lập và gửi báo cáo theo đúng chế độ quy định.

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phạm Văn Trọng

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC IN HÓA ĐƠN TỰ IN
(Đính kèm công văn số 3090 TC/TCT ngày 1/4/2002 của Bộ Tài chính)

TT

Tên nhà in

1

Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn (112 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM)

2

Công ty in Tài chính (Nghĩa Tân - Cấu Giấy - Hà Nội)

3

Công ty in Tài chính chi nhánh tại TP HCM (22 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP HCM)

4

Công ty Mặt trời vàng (tầng 14, tòa nhà FORTUNA TOWER 6 b - Láng Hạ - Hà Nội)

5

Xí nghiệp in Bưu điện (564 đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội)

6

Xí nghiệp in Tài chính - Sở Tài chính Vật giá TP HCM (717 Trần Hưng Đạo - Q5 - TP HCM)

7

Xí nghiệp in thống kê TP Hồ Chí Minh (176 Hùng Vương - Q11 - TP HCM)

8

Công ty phát hành biểu mẫu thống kê (Láng Thượng, Đống Đa Hà Nội)

9

Xí nghiệp in và phát hành biểu mẫu Nghệ An (số 5 đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

10

Xí nghiệp in Ba Đình (96 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa)

11

Nhà in báo Thanh Hóa (số 3 Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa)

12

Xí nghiệp in tỉnh Gia Lai (112 Lê Lợi, thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai)

13

Xí nghiệp in Bình Định (114 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

14

Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3 TP HCM)

15

Công ty Mỹ thuật TW - Bộ Văn hóa - Thông tin (số 5 Giang Văn Minh, Đống Đa, Hà Nội)

16

Xí nghiệp in vé Hà Nội - Liên hiệp đường sắt VN (126 Lê Duẩn - Hà Nội)

17

Công ty in Tài chính Đà Nẵng (14 Trần Phú, TP Đà Nẵng)

18

Công ty in thống kê và sản xuất bao bì Huế (18 Phạm Hồng Thái - TP Huế)

19

Công ty in hàng không (Sân bay Gia Lâm - Hà Nội)

20

Nhà in Ngân hàng II (422 Trần Hưng Đạo - Q5 - TP HCM)

21

Xí nghiệp 951 - Ban cơ yếu Chính phủ (Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc)

22

Công ty in Tổng hợp Hà Nội (67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội)

23

Viện kỹ thuật công an - Bộ Công an

24

Xí nghiệp in Nam Hưng (155 Sự Vạn Hạnh - nối dài - TP HCM)

25

Công ty in Quảng Ninh (đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long)

26

Công ty dịch vụ thương mại Đức Tiến (46 Nguyễn Thiệp - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội)

27

Công ty in Nam Định (57 Quang Trung, T.P Nam Định, tỉnh Nam Định)

28

Xí nghiệp Bản đồ 1 - Công ty trắc địa bản đồ (Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội)

Số theo dõi về mã số ghi trong cột "số theo dõi" của mẫu số: ST-26/HĐ

 

MẪU: ST-27/HĐ

Tên tổ chức, cá nhân:..........

Địa chỉ:................Mã số thuế:..........

SỔ THEO DÕI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN

Số thứ tự

Số CV duyệt mẫu

Ngày ký

Ngày đăng ký

Số lượng hóa đơn

Số lượng vé

Từ số... đến số

Nhà in

Địa chỉ nhà in

Ghi chú

1

7

8

4

5

6

7

9

10

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU: BC-28/HD

CỤC THUẾ.........................

BÁO CÁO

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHμN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG HÓA ĐN TỰ DIN QUÝ...NM...

Số theo dõi

Tên đơn vị

Mã số thuế

Địa chỉ

Số CV duyệt

Ngày ký

Số lượng mẫu hóa đơn

Số lượng mẫu vé

Nhà in

Địa chỉ nhà in

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....ngày......tháng.......năm 200...
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú: - Báo cáo này được gửi đồng thời theo thư điện tử về Tổng cục Thuế, địa chỉ: Loan, Vũ Thị Loan (AC-TCT)

- Số theo dõi là số ghi trong cột “số theo dõi” của mẫu số: ST-26/HĐ

 

MẪU: ST-26/HD

CỤC THUẾ.........................

SỔ THEO DÕI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHΜN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐN TỰ IN

Số theo dõi

Tên đơn vị

Số CV duyệt

Ngày ký

Số lượng mẫu hóa đơn

Số lượng mẫu vé

Nhà in

Địa chỉ nhà in

Ghi chú

1

3

7

8

5

6

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3090 TC/TCT ngày 01/04/2002 của Bộ Tài chính về việc đăng ký sử dụng hoá đơn tự in

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.448
DMCA.com Protection Status