Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3080/XTTM-QLXT năm 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Số hiệu: 3080/XTTM-QLXT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xúc tiến thương mại Người ký: Lê Hoàng Tài
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/XTTM-QLXT
V/v thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

nh gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum

Trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum ngày 20 tháng 11 năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cục Xúc tiến thương mại có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 100 Luật Thương mạikhoản 1 Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân không được thực hiện khuyến mại tại bệnh viện và khuyến mại cho dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Vì vậy, trường hợp nếu “phòng khám bệnh tư nhân” Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum nêu tại phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện t của Chính phủ không phải là bệnh viện, cơ sở y tế công lập theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Công ty có thể thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám này.

2. Liên quan đến việc xác định về loại hình của phòng khám bệnh tư nhân của Công ty, Cục Xúc tiến thương mại đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum tham khảo ý kiến của Bộ Y tế để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Xúc tiến thương mại thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục
trưởng (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- L
ưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3080/XTTM-QLXT năm 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57