Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3079/TCHQ-GSQL về nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3079/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3079/TCHQ-GSQL
V/v nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1106/HQBD-GSQL ngày 15/5/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về thời điểm nộp giấy xác nhận khai báo hóa chất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 20/7/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3454/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương trao đổi về các vướng mắc khi thực hiện công văn số 5279/BCT-HC ngày 14/6/2011 về việc xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Việc Bộ Công Thương “cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất được xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan” là rất khó cho cơ quan Hải quan trong việc theo dõi việc doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan để thông quan cho các lô hàng hóa chất nhập khẩu tiếp theo. Tổng cục Hải quan đã đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến về các vấn đề trên song đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ Bộ Công Thương.

Công văn số 5279/BCT-HC ngày 14/6/2011 của Bộ Công Thương là giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa kịp thời phục vụ cho sản xuất và tránh ùn tắc tại cửa khẩu (trong khi chờ dự thảo Thông tư quy định trình tự thủ tục khai báo hóa chất và xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất đang được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan). Ngày 14/11/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 40/2011/TT-BCT quy định về khai báo hóa chất theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ, tuy nhiên không có nội dung quy định về thời điểm doanh nghiệp xuất trình Giấy xác nhận khai báo hóa chất khi làm thủ tục tại cơ quan Hải quan. Do đó, kể từ ngày Thông tư số 40/2011/TT-BCT có hiệu lực, thì thủ tục hải quan đối với hóa chất nhập khẩu thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư số 40/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất do Bộ Công Thương cấp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Cục Hóa chất): để p/h
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: để t/h
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3079/TCHQ-GSQL về nộp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106