Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3023/BCT-CNN về nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3023/BCT-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 08/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/BCT-CNN
V/v nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên 27-7
(Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời Công văn số 32/CV-XK ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH Một thành viên 27-7 và hồ sơ kèm theo về việc nhập khẩu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Một thành viên 27-7 nhập khẩu 120 tấn (một trăm hai mươi tấn) lá thuốc lá để sản xuất xuất khẩu 10.000 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu FIVE (tương đương 5 triệu bao loại 20 điếu/bao) theo Hợp đồng thỏa thuận sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu số 010313 ngày 10 tháng 3 năm 2013 giữa Công ty TNHH Một thành viên 27-7 và Công ty SAEM (Transport) Co., Ltd (Cambodia).

Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành về nhập khẩu và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Công ty TNHH Một thành viên 27-7 có trách nhiệm xuất khẩu toàn bộ sản phẩm sau khi sản xuất cho đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

3. Công văn này thay thế Công văn số 1501/BCT-CNN ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công thương về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CNN (Doan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3023/BCT-CNN về nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171