Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3015/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3015/TCHQ/GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:

Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh
(Địa chỉ: 280 Lê Lợi-Ngô Quyền-TP.Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 01 ngày 19/7/2005 của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh về thủ tục hải quan đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu, đối tượng nộp thuế phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng; danh mục hàng tiêu dùng nhập khẩu thực hiện theo qui định tại Quyết định số 404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ Thương mại.

2. Về thủ tục hải quan:

- Nếu hàng tiêu dùng nhập khẩu có cảng đích ghi trên vận tải đơn không phải là cửa khẩu nhập đầu tiên, thì Hải quan cửa khẩu nhập làm thủ tục cho hàng hóa chuyển cảng về cảng đích như hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ/GSQL ngày 14/7/2005 của Tổng cục Hải quan.

- Trường hợp hàng tiêu dùng nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái, điều kiện giao hành ghi trên tờ khai Hải quan nhập khẩu là DAF (giao hàng tại biên giới), thì Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu Móng Cái về cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 1 để làm tiếp thủ tục. Thủ tục hải quan đối với lô hàng này thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để thực hiện);
- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2).

                            

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3015/TCHQ/GSQL ngày 29/07/2005 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.724

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!