Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3000/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3000/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3000/TCHQ-GSQL
V/v thành lập địa điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 672/HQLA-NV ngày 18/06/2008 và công văn số 269/HQLA-NV ngày 17/03/2008 của Cục Hải quan Long An về việc thành lập địa điểm kiểm tra, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

Tại cảng nội địa Thành Tài đã có Quyết định số 3466/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố cảng thuỷ nội địa Thành Tài của Công ty Cổ phần sản xuất Dịch vụ Thương mại xây dựng Thành Tài. Theo quy định tại điều 7 Nghị định 107 về địa bàn hoạt động hải quan thì cảng thủy quốc tế (cả vùng đất và vùng nước) thuộc địa bàn hoạt động hải quan và cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh. Do vậy không phải thành lập địa điểm kiểm tra hàng hoá trong cảng Thành Tài.  

Khi lập kế hoạch triển khai Quyết định số 456/QĐ-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2008 - 2010", yêu cầu Cục Hải quan Long An xác định rõ quy hoạch các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung trên địa bàn thuộc Cục Hải quan Long An quản lý, trình Tổng cục phê duyệt làm cơ sở để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện./.   

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3000/TCHQ-GSQL về việc thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236