Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2982/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2982/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1127/HQLS-NV ngày 5/6/2008 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô 05 chỗ hiệu Changhe do Trung Quốc sản xuất nhập khẩu bởi Công ty TNHH Anh Nghĩa và công ty TNHH Đức Phương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định lại trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô Changhe do Trung Quốc sản xuất. Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ tình hình nhập khẩu thực tế của hàng hóa (kết quả kiểm hóa, xuất xứ hàng hóa, khai báo của Doanh nghiệp, cấp độ thương mại và các chứng từ liên quan), để xác định lại trị giá tính thuế theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2415/TCHQ-KTTT ngày 4/5/2007 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với vướng mắc về việc xác định chi phí vận tải: Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 2414/TCHQ-KTTT ngày 23/5/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2982/TCHQ-KTTT ngày 25/06/2008 về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô 05 chỗ hiệu Changhe do Trung Quốc sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.582
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251