Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2970/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2970/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2970/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Địa chỉ Khu CN Phúc Điền, Thành phố Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 382/2009/SH-BIVN ngày 15/04/2009 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam v/v đề nghị được đăng ký hợp đồng tổng (nguyên tắc) khi làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điều 24, Luật Thương mại 2005; điều 30 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, theo đó hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương và có thể bao gồm các điều khoản sau: Tên địa chỉ các bên ký hợp đồng; tên hàng; số lượng sản phẩm; quy cách, chất lượng; giá cả; phương thức thanh toán; địa điểm và thời hạn giao nhận hàng; thời hạn hiệu lực của hợp đồng…

Do đó, Công ty có thể đăng ký hợp đồng tổng (nguyên tắc) với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, mỗi lần đăng ký tờ khai Công ty phải đính kèm vào bộ hồ sơ nhập khẩu 01 bản photo hợp đồng tổng và một đơn đặt hàng chi tiết phù hợp với thực tế phát sinh tại thời điểm đó và phải bao gồm các điều khoản như đã nêu ở trên để cơ quan hải quan có thể theo dõi và quản lý được.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hải Phòng (phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2970/TCHQ-GSQL về việc trả lời vướng mắc thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219