Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2944/NHCS-TD năm 2008 thực hiện Quyết định 126/2008/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Số hiệu: 2944/NHCS-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Hà Thị Hạnh
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2944/NHCS-TD
V/v: thực hiện Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Ngày 15/9/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2008. Tổng giám đốc NHCSXH yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố bổ sung thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg như sau:

1. Về đối tượng được vay vốn

Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 thay thế khoản 1 Điều 1 Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg nêu trên.

2. Sửa đổi điểm 4 mục III văn bản số 678/NHCS-TD như sau:

4. Về trả phí dịch vụ ủy thác và hoa hồng:

Việc trả phí dịch ủy thác và hoa hồng được thực hiện 1 quý một lần tính trên số dư nợ bình quân quý theo quy định:

- Phí dịch vụ uỷ thác trả cho tổ chức chính trị-xã hội cấp xã là 0,03%/tháng;

- Hoa hồng trả cho Tổ TK&VV là 0,05%/tháng;

- Ngân hàng nơi cho vay được hưởng mức phí để bù đắp chi phí khi thực hiện cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là 0,04%/tháng và được loại khỏi chi phí khoán tài chính tại NHCSXH nơi cho vay.

3. Các nội dung sửa đổi trên được thực hiện kể từ ngày 16/10/2008 trở đi. Các vấn đề khác liên quan đến việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản này Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc;
- Trưởng BKS HĐQT, Kế toán trưởng;
- Các Phòng, Ban tại HSC;
- Trung tâm CNTT, Trung tâm Đào tạo;
- Lưu Văn thư, NVTD.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thị Hạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2944/NHCS-TD năm 2008 thực hiện Quyết định 126/2008/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125