Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2943/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hàng hóa tại nơi chiếu xạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2943/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2943/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra hàng hóa tại nơi chiếu xạ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 1235/BNN-BVTV ngày 08/05/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra hàng hóa tại nơi chiếu xạ hoa quả tươi xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại điểm II 2.3, mục 4, phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính “đối với địa điểm kiểm tra là chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất” thì hàng hóa có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, an toàn, công nghệ thì được phép kiểm tra thực tế tại nhà máy.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Công ty Chế biến thủy sản Sơn Sơn liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét Quyết định công nhận Địa điểm kiểm tra là nhà máy chiếu xạ của Công ty để thuận lợi cho việc kiểm tra mặt hàng thanh long xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Trân trọng sự phối hợp của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục HQTP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2943/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra hàng hóa tại nơi chiếu xạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


841
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37