Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2940/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng cho các cơ quan đại diện và cá nhân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2940/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2940/TCT-CS  
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công thương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1988/BNG-LT ngày 24/6/2008 của Bộ Ngoại giao về việc hoàn thuế GTGT một số mặt hàng cho các cơ quan đại diện và cá nhân tại Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam thì các cơ quan đại diện và các cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ được nhập khẩu, tạm nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại các cửa hàng được phép bán hàng miễn thuế để sử dụng cho công tác và sinh hoạt tại Việt Nam.

Hiện nay, tại các cửa hàng bán hàng miễn thuế có một số mặt hàng chưa được bày bán hoặc có bán nhưng chủng loại hàng hóa ít nên các cơ quan đại diện và cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ phải mua tại các cửa hàng bên ngoài cửa hàng miễn thuế (trong đó có mặt hàng sản xuất tại Việt Nam).

Bộ Ngoại giao kiến nghị: cho phép các cơ quan đại diện và cá nhân được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hóa được quy định trong Thông tư số 03/TTLT-BCT-BTC-BNG tại các cửa hàng bên ngoài cửa hàng bán hàng miễn thuế và cho phép truy hoàn thuế GTGT một số mặt hàng mà các cơ quan đại diện đã mua trong Quý IV/2007 và Quý I/2008 (sau khi Thông tư 03 ban hành mở rộng các mặt hàng được nhập khẩu, tạm nhập khẩu, mua miễn thuế). Bộ Ngoại giao sẽ trừ vào tiêu chuẩn mua miễn thuế của cơ quan đại diện được quy định tại Thông tư 03.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế nhận thấy:

Căn cứ Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Căn cứ Phụ lục 1, 2, 3 Danh mục và định lượng vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của cơ quan đại diện và cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BCT-BTC-BNG nêu trên.

Trường hợp các cơ quan đại diện và cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ mua hàng hóa theo định lượng (được quy định tại Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BCT-BTC-BNG nêu trên) với giá có thuế GTGT tại các cửa hàng bên ngoài cửa hàng bán hàng miễn thuế thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng. Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II Thông tư số 08/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế kính đề nghị Quý Bộ xem xét và sớm có ý kiến để Tổng cục Thuế có cơ sở thông báo cho Bộ Ngoại giao.

Cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2940/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng cho các cơ quan đại diện và cá nhân tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21