Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2931TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2931 TM-XNK
V/v bán xăng dầu vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Theo thông báo của Văn phòng Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2004 Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 376/HEPZA-PXNK về việc các doanh nghiệp chế xuất trực tiếp mua xăng dầu từ các doanh nghiệp nội địa. Về việc này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Điểm 6.1 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 quy định: Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu xăng dầu nhiên liệu gửi văn bản đến Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết.

Vì vậy, việc cho phép doanh nghiệp chế xuất mua xăng dầu trực tiếp từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nội địa như Điểm 2 công văn số 376/HEPZA-PXNK ngày 27 tháng 5 năm 2004 không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Thương mại đề nghị Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lại công văn số 376/HEPZA-PXNK dẫn trên, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đồng thời có biện pháp xử lý đối với số hàng đã bán sai quy định (nếu có).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2931 TM-XNK ngày 04/06/2004 của Bộ Thương mại về việc bán xăng dầu vào khu chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!