Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2917/VPCP-QHQT về việc thực hiện thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về Hiệp định GMS do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2917/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2917/VPCP-QHQT
V/v thực hiện thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về Hiệp định GMS

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 2470/BGTVT-HTQT ngày 10/5/2007 về việc triển khai Bản Ghi nhớ Việt Nam-Trung Quốc thực hiện Hiệp định GMS tại cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai-Hà Khẩu, , Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế có kế hoạch đào tạo cán bộ, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn và lắp đặt các trang thiết bị cần thiết tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai để thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ các Vương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới (Hiệp định GMS) theo đúng cam kết tại Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về triển khai ban đầu tại cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đã ký ngày 20/3/2007 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bố trí mặt bằng, lập dự án xây dựng bãi kiểm tra chung hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các ban, ngành có liên quan của tỉnh triển khai thực hiện Hiệp định GMS theo thỏa thuận của Bản Ghi nhớ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2917/VPCP-QHQT về việc thực hiện thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về Hiệp định GMS do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44