Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2845/TCT-KK năm 2013 gia hạn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2845/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2845/TCT-KK
V/v gia hạn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 22042013/KT ngày 22/4/2013 của Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng về việc gia hạn thuế GTGT theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1c Điều 5 và Khoản 4 Điều 5 Chương II Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty xi măng CHINFON (Hải Phòng) có ngành nghề kinh doanh là sản xuất xi măng, việc tiêu thụ xi măng Công ty giao cho các chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM thực hiện thì các Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM được gia hạn nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2013/TT-BTC đối với các sản phẩm xi măng do Công ty sản xuất và giao cho Chi nhánh bán ra.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng văn bản pháp luật về thuế, các văn bản quy phạm pháp luật khác và theo nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty xi măng CHINFON tại Đà Nẵng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2845/TCT-KK năm 2013 gia hạn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.319
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127