Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2839/TCT-PC năm 2013 khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2839/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 29/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2839/TCT-PC
V/v: Khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 17/4/2008 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1517/TCT-CS trả lời công văn số 567/CT-TT&HT ngày 10/3/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, tiếp theo ngày 17/10/2008. Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3955/TCT-CS trả lời công văn số 2830/CT-KTT ngày 24/9/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp nêu vướng mắc liên quan đến việc khấu trừ thuế GTGT của tài sản cố định.

Quá trình rà soát công văn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c.2 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/7/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“c.2- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học: TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh /không phân biệt nguồn vồn đầu tư).’’

Căn cứ quy định trên thì tài sản cố định là nhà của bệnh viện sử dụng làm trụ sở, văn phòng của bệnh viện như văn phòng cho bệnh viện, các phòng ban, khoa, các phòng khám, chữa, điều trị bệnh không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, phải tính vào nguyên giá tài sản cố định (kể cả trường hợp tài sản cố định này sử dụng chung cho các dịch vụ chịu thuế GTGT khác).

Căn cứ theo công văn số 2380/CT-KTT ngày 24/9/2008 của Cục thuế: Công ty cổ phần Y dược Domedic là đơn vị mới thành lập theo dự án đầu tư do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp, tên dự án là: phòng khám đa khoa và nhà bảo sanh, công ty sử dụng tài sản cố định là nhà để làm phòng khám đa khoa, phòng hộ sinh, dịch vụ căng tin, bán thuốc… thì thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí nâng cấp tài sản cố định này không được khấu trừ, phải tính vào nguyên giá tài sản cố định. Trường hợp Cục thuế đã thực hiện hoàn thuế cho công ty cổ phần Y dược Domedic thì đề nghị thu hồi lại tiền thuế đã hoàn.

Công văn này thay thế công văn 3955/TCT-CS ngày 17/10/2008 và công văn số 1517/TCT-CS ngày 17/4/2008.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- Lãnh đạo Tổng cục.
- Các Vụ (TCT): KK, CS;
- Lưu: VT, PC (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2839/TCT-PC năm 2013 khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.432
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144