Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2818/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 20/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/TM-ĐT
V/v: nhập khẩu kính phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Công ty liên doanh hữu hạn Việt – Trung kính gương Long Giang

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 199/CV-2001 ngày 10/7/2001 và số 200/CV-2001 ngày 13/7/2001 về việc nhập khẩu kính trắng phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu,

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 541/GP ngày 22/02/1993 do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp;

Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005;

Căn cứ Hợp đồng xuất khẩu số 01/LGKD/01 ngày 05/7/2001 ký giữa Công ty liên doanh hữu hạn Việt - Trung kính gương Long Giang và KYDUYEN TRADE CO., LTD Trung Quốc;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty được nhập khẩu 95.000 m2 kính trắng phẳng của Công ty TNHH Thương mại Kỳ Duyên (KYDUYEN TRADE CO., LTD), địa chỉ số 7 Bắc đường Phú Du, thành phố cảng Phòng Thành, Quảng Tây Trung Quốc, trị giá khoảng 160.000 USD, để phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, cụ thể:

1- Kính trắng phẳng, độ dầy 3mm (±0,01mm) 30.000 m2.

2- Kính trắng phẳng, độ dầy 4,5mm (±0,01mm) 60.000 m2.

3- Kính trắng phẳng, độ dầy 10mm (±0,01mm) 5.000 m2.

Kính nguyên liệu nhập khẩu nêu trên chỉ được sử dụng sản xuất sản phẩm theo quy định tại Giấy phép đầu tư tại nhà máy của Công ty, không được bán ra thị trường, hoặc dùng vào mục đích khác. Toàn bộ sản phẩm sản xuất ra từ số kính nguyên liệu nhập khẩu nêu trên phải xuất khẩu, không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Công ty chịu trách nhiệm về định mức nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

Đề nghị Công ty gửi Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm về Bộ Thương mại.

Việc nhập khẩu thực hiện sau khi đã gửi Hợp đồng xuất khẩu nêu trên về Bộ Thương mại và theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2001.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2818/TM-ĐT ngày 20/07/2001 về việc nhập khẩu kính phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!