Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2765/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2765/BTTTT-CVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 21/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2765/BTTTT-CVT
V/v kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Thông tin và Truyền thông cảm ơn Tổng cục Hải quan đã phối hợp, tạo Điều kiện thuận lợi trong hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn vừa qua và hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chuyên ngành của Bộ từ thời điểm Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Phúc đáp công văn số 4304/TCHQ-GSQL ngày 20/7/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ một số vấn đề Tổng cục Hải quan đã nêu như sau:

1. Hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018 thực hiện biện pháp công bố hợp quy quy định tại điểm a (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT) và điểm b (đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục I của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT) Khoản 2 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

Việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy nêu trên là phù hợp với phương thức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn chỉnh để ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT phù hợp với quy định, của Nghị định 74/2018/NĐ-CP , trong đó quy định rõ việc áp dụng các biện pháp công bố hợp quy như đã nêu.

2. Kể từ ngày 1/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo đúng quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ như sau:

- Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 024.37820992.

- Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 0236.3897889.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Cục Viễn thông. Điện thoại liên hệ: 028.39919066.

Do vậy đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT , đề nghị các cơ quan Hải quan yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông để thông quan hàng hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu và sớm triển khai việc xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu qua Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ quản lý và giám sát chất lượng hàng hóa nhập khẩu sau thông quan theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính để xác định và gắn mã HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm;
- Lưu: VT, CVT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2765/BTTTT-CVT năm 2018 về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66