Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2727/BKHCN-TĐC về sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2727/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/BKHCN-TĐC
V/v sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm;
- Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm.

 

Ngày 28/4/2008, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2:2008/BKHCN) kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN. Thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý.

- Đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý thực hiện việc công bố hợp quy mũ bảo hiểm theo quy định tại quy chuẩn quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN.

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, buôn bán các loại mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, không công bố hợp chuẩn, hợp quy; báo cáo danh sách về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp; hướng dẫn người đi mô tô, xe máy không sử dụng loại mũ không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN khi tham gia giao thông.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo tình hình quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trên địa bàn về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định:

Hiện nay, trên thị trường có hai loại mũ được sản xuất, nhập khẩu và được người đi mô tô, xe máy sử dụng khi tham gia giao thông, đó là: mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN và mũ bảo hiểm không phù hợp quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN. Theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN không có khái niệm "mũ bảo hiểm thời trang" như trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập. Nhằm bảo đảm an toàn cho người đi mô tô, xe máy, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các tổ chức chứng nhận được chỉ định chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy như sau:

Khi nhận tiếp nhận hồ sơ để chứng nhận mũ bảo hiểm, nếu mũ bảo hiểm có cấu tạo cơ bản và các bộ phận của mũ không phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN (trên phương tiện thông tin đại chúng gọi là "mũ bảo hiểm thời trang") phải yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy đối với loại mũ bảo hiểm này cung cấp bằng chứng khoa học về sự an toàn đối với người sử dụng. Trong trường hợp này, tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành thử nghiệm nhằm xác định tính chính xác của bằng chứng khoa học được cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy.

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc website của mình các mũ bảo hiểm đã được chứng nhận hợp quy; đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

3. Sau khi được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, doanh nghiệp sản xuất có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đại lý kinh doanh mũ bảo hiểm của mình và định kỳ 6 tháng báo cáo số lượng mũ bảo hiểm đã gắn dấu hợp quy và đưa ra lưu thông trên thị trường cho tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định.

Sau khi được chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đại lý kinh doanh mũ bảo hiểm của mình.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an;
- UB An toàn giao thông Quốc gia;
- Ban Chỉ đạo 127 TW;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2727/BKHCN-TĐC về sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171