Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2700/TCT-CS xác định ngành nghề kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2700/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2700/TCT-CS
V/v xác định ngành nghề kinh doanh.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Olam Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CT-TCKT ngày 24/5/2012 của Công ty TNHH Olam Việt Nam về việc xác định ngành kinh doanh để nộp thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định:

“d) Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền; thực hiện việc ủy quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất quản lý việc cấp giấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài;”.

Tại Điểm 2.5.4 Mục I Thông tư liên tịch số 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 01/06/2004 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

“2.5.4. Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp giấy phép ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh theo phân cấp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Vì vậy, với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty có văn bản xin ý kiến các cơ quan nói trên theo đúng thẩm quyền.

Trên cơ sở kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ có ý kiến về chính sách thuế đối với Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đăk Nông;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2700/TCT-CS xác định ngành nghề kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.48.165