Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2673/BKHĐT-KTCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành: 25/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2673/BKHĐT-KTCN
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1590/TCHQ-TXNK ngày 29/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Thông tư). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 3 của Thông tư quy định: “Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được là hàng hóa được quy định tại một trong các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư không phụ thuộc vào mục đích sử dụng, trừ hàng hóa chuyên dùng”. Như vậy, đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm thông thường phải căn cứ vào tất cả Danh mục thuộc Thông tư (thuộc các phụ lục kèm theo). Ví dụ mặt hàng thép lá mạ kẽm (mã HS 7219.24.00) thuộc Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được nếu sử dụng trong hoạt động dầu khí vẫn thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Đối với những mặt hàng chuyên dụng trong lĩnh vực dầu khí như “ống thép” dùng để dẫn dầu hoặc khí trong hoạt động dầu khí thì căn cứ vào mặt hàng ống dẫn dầu, khí của danh mục vật tư trong hoạt động dầu khí, không căn cứ vào mặt hàng ống thép của danh mục vật tư xây dựng.

2. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với mặt hàng nhập khẩu cần căn cứ vào thời điểm nhập khẩu hàng hóa để đối chiếu với văn bản có hiệu lực tại thời điểm đó. Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 có hiệu lực từ ngày 01/10/2012, vì vậy các hàng hóa có tờ khai hải quan từ ngày 01/10/2012 trở đi được áp dụng theo Thông tư này.

3. Đối với trường hợp các mặt hàng thuộc danh mục kèm theo Thông tư không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án (ví dụ dự án đóng tàu, lọc hóa dầu…), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để xác định các mặt hàng đã sản xuất được trong nước có đáp ứng yêu cầu của các dự án đó hay không để giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể.

4. Đối với trường hợp các mặt hàng thuộc danh mục kèm theo Thông tư có ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật thể hiện là “Loại thông dụng” hoặc “Loại thông thường” là các mặt hàng không cần yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt, yêu cầu chuyên ngành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan cùng các Bộ, ngành liên quan để xác định “chứng chỉ chuyên ngành”, “tiêu chuẩn kỹ thuật đặc biệt” hoặc “yêu cầu chuyên ngành” trong các trường hợp cụ thể khi đơn vị nhập khẩu có vướng mắc.

5. Về những mặt chưa phù hợp của Thông tư như: việc ghi tên hàng và mã HS trong Danh mục của Thông tư và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu chưa có sự đồng nhất; các mặt hàng trong nước đã sản xuất được theo công văn số 8103/BKH-KTCN ngày 11/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như tay nắm cửa, bản lề,…; đơn vị đo lường chưa đồng nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong tiếp tục nhận được ý kiến của Tổng cục Hải quan để phối hợp giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và sửa đổi, bổ sung các danh mục ban hành kèm theo Thông tư phù hợp với thực tế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2673/BKHĐT-KTCN ngày 25/04/2013 về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.825

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40