Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2632/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 20/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2632/TM-XNK
V/v nhập khẩu sữa theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 0401 và 0402

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Tường Hưng

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Tường Hưng tại công văn ngày 9 tháng 5 năm 2004 về vấn đề nêu trên.

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam; và Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Các văn bản pháp quy và thực tế kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều lấy căn cứ là mã số HS; việc mô tả hàng hoá sau đó chỉ mang tính tham khảo. Việc mô tả không thể thể hiện đầy đủ các mặt hàng nằm trong các mã số HS ở mức 2,4 hay 6 số mà phải ở mức 8 số. Do đó việc nhập khẩu các mặt hàng sữa thuộc mã số hàng hoá có 4 chữ số là 0401 và 0402 đều áp dụng hạn ngạch thuế quan. Bộ Thương mại thông báo để Công ty được biết và thực hiện.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2632/TM-XNK ngày 20/05/2004 ngày 20/05/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu sữa theo hạn ngạch thuế quan của mã hàng hoá 0401 và 0402

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!