Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2583/QLD-CL về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mỹ phẩm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 2583/QLD-CL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2583/QLD-CL
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mỹ phẩm lưu thông trên thị trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm, ngăn ngừa tình trạng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên phạm vi địa bàn quản lý. Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo 127 tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hậu mại mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu mỹ phẩm, các chợ kinh doanh mỹ phẩm, chợ đường biên,….

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra thực hiện theo khoản 1 Điều 36 Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và theo hướng dẫn trong công văn số 11110/QLD-CL ngày 06/10/2009 của Cục Quản lý dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát hậu mại mỹ phẩm.

3. Xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động sản xuất, buôn bán mỹ phẩm theo quy định hiện hành.

4. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng mỹ phẩm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ số 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/3/2010 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cục Quản lý dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và triển khai thực hiện./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo)
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- Báo Sức khỏe & Đời sống;
- Báo Gia đình & Xã hội;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL.

CỤC TRƯỞNG   
Trương Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2583/QLD-CL về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mỹ phẩm lưu thông trên thị trường do Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.809
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60