Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2580/TM/KH-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2580/TM/KH-ĐT
V/v miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất năm 2004 (năm đầu)

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Liên doanh sản xuất Lọc Công nghiệp V&S
(Xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 27-05/CV-V&S ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Công ty liên doanh sản xuất lọc công nghiệp V&S đề nghị xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất năm 2004 (năm đầu sản xuất).

Căn cứ Khoản 5 Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ cho phép dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (trong đó dự án xuất khẩu từ 80% trở lên) được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 5 năm đầu sản xuất;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số 48/GP ngày 09 tháng 02 năm 2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thành lập Công ty liên doanh sản xuất lọc Công nghiệp V&S xuất khẩu 80% sản phẩm. Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 48/GPĐC1 ngày 16 tháng 4 năm 2004 xác nhận Công ty liên doanh được miễn thuế nguyên liệu trong 5 năm đầu sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 4 tháng 5 năm 2000 và Quyết định 704/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục các nguyên liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Công ty liên doanh sản xuất Lọc Công nghiệp V&S được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất sản phẩm lọc công nghiệp để xuất khẩu ít nhất 80% trở lên trong năm 2004, trị giá khoảng 358.900 USD. Danh mục như phụ lục đính kèm.

2. Hết năm 2004 Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình xuất khẩu (có xác nhận của Cục thuế địa phương) cho Bộ Thương mại. Nếu Công ty xuất khẩu không đạt 80% Công ty phải chịu thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu tương ứng sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước.

Văn bản này có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

Công ty liên doanh sản xuất lọc công nghiệp

KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT NĂM 2004

TT

Tên hàng

Đơn vị tỉnh

Mã số hàng NK

Số lượng

Tổng cộng

Trị giá tạm tính

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 11

1

Nguyên liệu Urethal

Kg

39100019

Poly (VS-28 nguyên liệu chính)

Kg

39100019

4.000

6.000

10.000

20.000

$55.000

ISO (VSI-100 chất làm cứng)

Kg

39100019

2.000

3.000

5.000

10.000

$27.500

MC 9VS-MC chất làm sạch)

Kg

39100019

-

400

-

400

$580

Nguyên liệu phân li

Kg

39100019

-

200

-

200

$680

2

Giấy lọc

Kg

48232090

12.000

12.000

24.000

48.000

$ 124,800

3

Thép tấm nguyên liệu

Kg

72091890

20.000

30.000

30.000

80.000

$ 80.000

4

Vinil đóng gói

Cuộn

48115900

20

50

50

120

$ 6.000

5

Tấm cao su

Tấm

40169190

1.000

2.000

2.000

5.000

$ 1.750

6

Đệm cao su cho lọc khí & lọc dầu

Bộ

40169390

10.000

10.000

10.000

30.000

$ 6.600

7

Khuôn tạo hình bọt PU

Bộ

84807190

500

2.000

2.000

4.500

$ 55.980

Tổng cộng

$ 358.900

(*) Ghi chú

Mục 1, 3, 6, 10 có mã số HS trùng với Danh mục nguyên liệu trong nước sản xuất được quy định tại Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ KHĐT, vì vậy Công ty phải chịu thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu tương ứng sản xuất ra sản phẩm tiêu thụ trong nước. Đối với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế theo Điều 58 Nghị định 24/2000/NĐ-CP .

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2580/TM/KH-ĐT ngày 04/06/2004 của Bộ Thương mại về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ngày 04/06/2004 (năm đầu)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!