Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 254/TTg-KTN năm 2012 điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 254/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TTg-KTN
V/v Điều chỉnh quy hoạch KCN Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (tờ trình số 2719/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 797/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 02 năm 2012), Xây dựng (văn bản số 2301/BXD-KTQH ngày 30 tháng 12 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 171/BTNMT-KH ngày 31 tháng 01 năm 2012) về việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh giảm 236 ha diện tích đất khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh (từ 1.000 ha xuống còn 764 ha) để xây dựng khu đô thị và dịch vụ. Việc chuyển đổi cụm công nghiệp nằm phía Bắc Quốc lộ 18 với diện tích 230 ha thành khu công nghiệp sẽ được xem xét trong Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong công tác lập Quy hoạch phát triển khu công nghiệp và đô thị và chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để thực hiện Dự án đầu tư khu công nghiệp Yên Phong II và Dự án và Dự án khu đô thị, dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải;
- Ban QL KCN tỉnh Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5). Hp (20).align="center".

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.254/TTg-KTN

Hanoi, February 29, 2012

 

To:

- Ministry of Planning and Investment, Ministry of Construction and Ministry of Natural Resources and Environment;
- Bac Ninh Province People's Committee
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 254/TTg-KTN năm 2012 điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Yên Phong II, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


204

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182