Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 252/CP-KTN về thời hạn hoạt động và thuê đất của Dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Chính phủ

Số hiệu: 252/CP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 252/CP-KTN
V/v thời hạn hoạt động và thuê đất của Dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 4112/UBND-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2011 và số 2086/UBND-KTN ngày 13 tháng 6 năm 2012) và ý kiến của thành viên Chính phủ về việc thời hạn hoạt động và thuê đất của Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, Chính phủ cho phép tăng thời hạn hoạt động của Dự án nêu trên từ 50 năm lên 55 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Dự án. Trên cơ sở thời hạn hoạt động của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định điều chỉnh thời hạn thuê đất của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TNMT, KHĐT, TC, TP, VHTTDL, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 252/CP-KTN về thời hạn hoạt động và thuê đất của Dự án Khu du lịch khách sạn và nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36