Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất chậm thanh toán nội bộ

Số hiệu: 2518/TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2518/TCT/DNNN
Về lẫi suất chậm thanh toán nội bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2518/TCT/DNNN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ LẪI SUẤT CHẬM THANH TOÁN NỘI BỘ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trả lời công văn số 0516/XD ngày 02/04/2004 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc lãi suất chậm thanh toán nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc tính và hạch toán lãi chậm thanh toán đối với hàng của Tổng công ty giao cho các đơn vị thành viên theo lãi suất vay quy định trong nội bộ của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam là một hình thức quản lý vốn kinh doanh của Tổng công ty đã được quy định tại quy chế quản lý và hạch toán kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành theo quyết định số 750/XD-QĐ-TGĐ ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Tổng giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam; Vì vậy, khoản lãi chậm thanh toán nêu trên không thuộc khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế hay khoản phạt vay nợ quá hạn.

Xuất phát từ phương thức hạch toán của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc hạch toán khoản lãi chậm thanh toán theo lãi suất vay nội bộ đối với hàng của Tổng công ty giao cho các đơn vị thành viên. Cụ thể như sau: Tại các đơn vị thành viên khoản lãi chậm thanh toán được hạch toán vào chi phí hoạt động tài chính; tại Văn phòng Tổng công ty khoản lãi chậm thanh toán được hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và các Cục thuế địa phương biết và thống nhất thực hiện./.

 

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2518/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về lãi suất chậm thanh toán nội bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status