Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2511/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2511/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2511/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 312/HQCB-NV ngày 05/05/2010 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Công ty TNHH Mani Hà Nội phải ký hợp đồng gia công với Công ty Mani INC Nhật Bản, trong hợp đồng gia công phải có điều khoản thể hiện một số công đoạn mà Công ty TNHH Mani Hà Nội chưa thực hiện được, được đặt gia công ở nước ngoài. Nếu đối tác nhận gia công một số công đoạn ở nước ngoài do bên đặt gia công chỉ định thì phải thể hiện rõ trong hợp đồng gia công.

- Công ty TNHH Mani Hà Nội ký hợp đồng đặt gia công một số công đoạn với đối tác nước ngoài, sau đó nhận lại sản phẩm, hoàn chỉnh và xuất khẩu cho bên đặt gia công.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công với thương nhân nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại mục I, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại mục III Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2511/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180