Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3840/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu phế liệu để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3840/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3840/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu phế liệu để thực hiện hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1760/HQBD-GSQL ngày 12/07/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc Công ty TNHH Nguyên liệu xanh Toàn cầu nhập khẩu phế liệu hỗn hợp kim loại để thực hiện hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu phế liệu hỗn hợp để tách, phân loại:

Theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường thì phế liệu nhập khẩu phải đảm bảo yêu cầu đã được phân loại và có mã số HS của từng mã hàng theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, hỗn hợp phế liệu nêu tại công văn số 1760/HQBD-GSQL dẫn trên yêu cầu phải được phân loại theo từng mã hàng trong danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT nêu trên.

Trường hợp chưa rõ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải đáp cụ thể.

2. Về việc xác định quá trình sản xuất theo Điều 178 Luật Thương mại:

- Trường hợp hỗn hợp phế liệu kim loại nêu tại công văn số 1760/HQBD-GSQL dẫn trên thuộc dạng dính liền hữu cơ với nhau (ví dụ: phế phẩm được loại ra trong quá trình sản xuất hoặc máy móc, thiết bị hư hỏng…) chưa được bóc tách phân loại thì quá trình bóc tách, phân loại phế liệu hỗn hợp này thành các nguyên liệu thành phần như nhôm, thép, thép không gỉ, kẽm, niken… đã làm biến đổi hàng hóa ban đầu thành hàng hóa khác; vì vậy; quá trình trên được coi là quá trình sản xuất, với nguyên liệu đầu vào là phế liệu hỗn hợp và sản phẩm đầu ra là phế liệu thành phần nhôm, sắt, thép, thép không gỉ, kẽm.

- Nếu hỗn hợp phế liệu kim loại nêu trên bao gồm các loại phế liệu thép, thép không gỉ, kẽm, niken… ở dạng rời đổ xá lẫn với nhau thì quá trình phân loại thành các phế liệu thành phần nhôm, sắt, thép, thép không gỉ, kẽm… không phải là quá trình sản xuất sản phẩm.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3840/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu phế liệu để thực hiện hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209