Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2504/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

Số hiệu: 2504/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2504/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế TTĐB đ/v thuốc lá điếu XK

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông

Trả lời công văn số 459/TRANCO-CV ngày 30/6/2006 của Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế TTĐB trong nước thì:

Trường hợp của Công ty vật tư vận tải và xây dựng công trình giao thông, đã làm thủ tục đăng ký là đơn vị xuất khẩu và hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điếu xuất khẩu theo Thông tư số 28/2006/TT-BTC, đáp ứng đủ các Điều kiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 28/2006/TT-BTC, riêng về Điều kiện "phải mua trực tiếp từ chi nhánh thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam hoặc từ nhà phân phối cấp I", để thuận tiện, giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh cho đơn vị, Công ty ủy quyền cho Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Công ty đóng tại thành phố Hồ Chí Minh đứng tên Chi nhánh ký hợp đồng mua bán, nhận hàng với nhà phân phối cấp I tại thành phố Hồ Chí Minh sau đó giao lại cho Công ty để Công ty xuất khẩu thì Công ty vẫn được hoàn thuế TTĐB theo quy định.

Đối với hồ sơ hoàn thuế TTĐB thuốc lá điếu xuất khẩu của Công ty, ngoài các hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định tại Mục V Thông tư số 28/2006/TT-BTC, Công ty còn phải gửi kèm Bảng kê hóa đơn mua thuốc lá, bán thuốc lá và Bảng kê xuất, nhập, hàng tồn kho thuốc lá của Chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2504/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182