Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2415/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2415/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2415/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện TT116

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 915/HQĐNa-NV ngày 15/4/2009 và công văn số 998/HQĐNa-NV ngày 22/4/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc nêu tại công văn số 915/HQĐNa-NV: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính, thì đối với nguyên phụ liệu gia công do bên nhận gia công tự cung ứng bằng cách mua tại thị trường VN thì phải xin phép cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng gia công nếu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép.

Do vậy, nếu nguyên liệu tự cung ứng thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép thì đề nghị doanh nghiệp phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền trả lời doanh nghiệp nguyên phụ liệu đó không cần phải xin giấy phép, thì các trường hợp gia công tương tự không yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép.

2. Về vướng mắc nêu tại công văn số 998/HQĐNa-NV: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Quá trình thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC , Tổng cục Hải quan sẽ có chấn chỉnh nếu các đơn vị Hải quan địa phương không thực hiện đúng theo qui định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2415/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 116/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


973
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160